Kontakt

Vill du kontakta styrelsen kan du maila på Brfvapensmeden5@gmail.com eller lägga en lapp i föreningens brevlåda som sitter nära informationstavlan i entrén.