Styrelsen

Efter extrastämman 2019-10-22 ser styrelsen ut som följer:

Eva Skördare – Ledamot (Ordförande)

Victor Ohlsson – Ledamot

Linnea Svensson – Ledamot

Alexandra Santacruz – Ledamot

Henrik Maurin – ersättare

Dennis Johansson – ersättare

Kontakta styrelsen: brfvapensmeden5@gmail.com