Styrelsen

Från Årsstämman 2019-05-29 ser styrelsen ut som följer:

Eva Skördare – Ledamot (Ordförande)

Victor Ohlsson – Ledamot

Linnea Svensson – Ledamot

Henrik Maurin – Suppleant

Tommy Torwald – Suppleant

Dennis Johansson – Suppleant

Kontakta styrelsen: brfvapensmeden5@gmail.com